Fortællestier 2014


Fortællestier lavet i 2014 af 6. klasser fra VInding Skole


I foråret har 6. klasserne  i deres emneuge fået i opdrag at lave et antal fortællestier om hvad der har været og stadig er i Sørvad. Det har været en stor oplevelse at samarbejde med de 2 klasser.

Vi håber at du også kan have fornøjelse af fortællestierne, udskiv dem og gå på opdagelse i din egen by. Brug dem også til dine gæster .

Klik for at downloade de enkelte stier

Kort om stiernes indhold

Udarbejdet af:

Børge Nielsen

Fodboldgolf

Telefoncentralen

Sørvadgård

Vinding Kirke

Andrea Dieckmann

Christian Blindkilde

Frederikke Rahbek

Lasse Garsdal Thomsen

Den gamle Brugs

Sørvad og Sørvadgård

Vinding Kirke

Sørvad kultur- og idrætscenter

Freja Eriksen

Mathias Golczyk

Emil Falk

Julie Kokholm

Fiskehuset, det gamle dambrug

Den gamle brugs

Jernbanen

Vinding Kirke

Sørvad kultur- og idrætscenter

Jonas Raakjær

Jonas Fogdal

Lasse Østerbøg

Philip Pedersen

Vinding skole

Sørvad kultur- og idrætscenter

Den gamle købmand, Langgade 2

Udsigtspunkt, Møllevangen

Vinding Kirke

Ørnhøjbanen

Magnus Horshauge

Mie Poulsen

Oliver Green

Anna Lund

Sørvad andelsmejeri

Postbudene

Ørnhøjbanen

Den gamle skole Præstevejen 2

Hallen i Sørvad

Jonas Kring

Mathilde Knudsen

Freja Lyhne

Filip Gramstrup

Hallen i Sørvad

Landbrug og gårde

Brugsen

Telefoncentralen

Vinding Skole

Emma Ahle

Elias Lorentzen

Mathias Christiansen

Emma Sloth

Vinding Skole

Sørvad plantage

Ørnhøjbanen

Møbelfabrikken

Brugsen

Christian Andersen

Belinda Rasmussen

Ida Frandsen

Sørvad kultur- og idrætscenter

Den gamle brugsforening

Togstationen

Hjemmeværnsgården

Baunen

Isabella Stjernholm

Lotte Madsen

Viktor Bøge-Olesen

Lasse Krog Klausen

Den gamle brugs

Børnehaven

Fiskehuset

Hallen i Sørvad

Jakob Blindkilde Nielsen

Tobias Staunstrup Jensen

Johanne Schou Jørgensen

Nicolaj Østergaard Hansen

Modstandsgruppen i Vinding

Englændere i Sørvad

Våben

Moderen til brødrene Kokholm

Smed

Ian Johansen

Axel N. Bøgvald

Jesper A. Vestergård

Mikkel Frederiksen